Ref # 1400

R 550 000.00
Rustenburg...

   x3       x1       x1   

Property for sale in:
North West, Rustenburg, Rustenburg

Ref # 1400
Ref # 1292

R 550 000.00
Restant van gedeelte van plaas Nooitgedroom erf 144...

Property for sale in:
Freestate, Viervontein, NA

Ref # 1292
Ref # 1314

R 324 000.00
Greate 2 Bedroom house with garage in Randlespark, Klerksdorp ...

   x2       x1       x1   

Property for sale in:
North West, Klerksdorp, Randlespark

Ref # 1314